TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

ขอเรียนเชิญ พบกับกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo 2017 วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2 – 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

1.    ร่วม “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เชิญชมผลงานที่ผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์อิงค์เจ็ทและงานป้าย ส่งเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรมTABDA Contest ครั้งที่ 2 ซึ่งทางสมาคม นำผลงานทั้งหมดนำมาจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้าฮอลล์  โดยจะทำการตัดสินและมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 

2.   อบรม Workshop เทคนิคการนำ CNC มาใช้กับวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน จากวิทยากร ขั้นเทพ 5 วัสดุ 5 แนว


กำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  @Guru Smart Sign Workshop ฮอลล์ 3

13.00 – 15.00 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เจ้าพ่อ MDF”

การใช้ MDF ในงานตกแต่ง และ งาน Mock up

วิทยากรโดย คุณอัมพร กลิ่นรำพึง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิล ซอส (FB : อัมพร กลิ่นรำพึง)

15.30 – 17.30 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เทพ อะคริลิค”

การทำตัวอักษรอะคริลิคแบบ 3 มิติ

วิทยากรโดย คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ(ไลท์)

ร้านเศรษฐศิลป์ทำป้าย (FB : Somsak At Sethasilptampai)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 @Guru Smart Sign Workshop ฮอลล์ 3

12.30 – 15.30 น.     การตัดสินและประกาศผลการประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2

·         ประเภทที่ 1 : งานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์

ในหัวข้อ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช”

·         ประเภทที่ 2 : ป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว”

15.30 – 17.30 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ จอมยุทธ์ อักษรโลหะ”

เทคนิคการทำอักษรโลหะขั้นเทพ

วิทยากรโดย คุณอาวุธ แซ่จั่น(ตู่)

ร้านเดอะป้าย จ.นครพนม (FB : TU Artits, เดอะ ป้าย)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 @Guru Smart Sign Workshop ฮอลล์ 3

12.00 – 14.00 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เซียน ไม้”

เทคนิคการใช้ CNC กับงานแกะ 2.5D

วิทยากรโดย คุณวชิระ วัจฉละอนันท์(เก้า)

9 Wood Pecker จ.อุดรธานี (อาจารย์เก้า FB : เก้า วชิระ)

14.30 – 16.30 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เทพเจ้า โฟม”

เทคนิคการใช้ CNC ประยุกต์ใช้กับงาน Mock up 3 มิติจากโฟม และสร้างหุ่นโมเดล

วิทยากรโดย คุณสัมพันธ์ อุดมกุล(อ๋า)

ร้านไอเดียป้ายกุมภวาปี จ.อุดรธานี (FB : ไอเดียป้ายกุมภวาปี)

หมายเหตุ 

1.    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.    ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม CNC กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำ Workshop ให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าอบรม

3.    กรอกรายละเอียดใบตอบรับลงทะเบียนร่วมอบรม(ตามไฟล์แนบ) และส่งกลับ ได้ที่ e-mail : [email protected]

4.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 521 8258, 085 900 0660

ลงทะเบียน สัมมนา ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

http://bit.ly/2zIvDEG

รายละเอียดกำหนดการ 
http://bit.ly/2zb1npx


ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม) 
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

ขอเรียนเชิญ พบกับกิจกรรม TABDA ในงาน Sign Asia Expo 2017 วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ฮอลล์ 2 – 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี

1.    ร่วม “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เชิญชมผลงานที่ผู้ประกอบการธุรกิจงานพิมพ์อิงค์เจ็ทและงานป้าย ส่งเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรมTABDA Contest ครั้งที่ 2 ซึ่งทางสมาคม นำผลงานทั้งหมดนำมาจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้าฮอลล์  โดยจะทำการตัดสินและมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 

2.   อบรม Workshop เทคนิคการนำ CNC มาใช้กับวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน จากวิทยากร ขั้นเทพ 5 วัสดุ 5 แนว


กำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  @Guru Smart Sign Workshop ฮอลล์ 3

13.00 – 15.00 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เจ้าพ่อ MDF”

การใช้ MDF ในงานตกแต่ง และ งาน Mock up

วิทยากรโดย คุณอัมพร กลิ่นรำพึง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิล ซอส (FB : อัมพร กลิ่นรำพึง)

15.30 – 17.30 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เทพ อะคริลิค”

การทำตัวอักษรอะคริลิคแบบ 3 มิติ

วิทยากรโดย คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ(ไลท์)

ร้านเศรษฐศิลป์ทำป้าย (FB : Somsak At Sethasilptampai)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 @Guru Smart Sign Workshop ฮอลล์ 3

12.30 – 15.30 น.     การตัดสินและประกาศผลการประกวด TABDA Contest ครั้งที่ 2

·         ประเภทที่ 1 : งานพิมพ์ด้วยระบบอิงค์เจ็ทในรูปแบบสร้างสรรค์

ในหัวข้อ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช”

·         ประเภทที่ 2 : ป้ายตัวอักษรเลข ๙ “เกล้า เก้า ก้าว”

15.30 – 17.30 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ จอมยุทธ์ อักษรโลหะ”

เทคนิคการทำอักษรโลหะขั้นเทพ

วิทยากรโดย คุณอาวุธ แซ่จั่น(ตู่)

ร้านเดอะป้าย จ.นครพนม (FB : TU Artits, เดอะ ป้าย)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 @Guru Smart Sign Workshop ฮอลล์ 3

12.00 – 14.00 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เซียน ไม้”

เทคนิคการใช้ CNC กับงานแกะ 2.5D

วิทยากรโดย คุณวชิระ วัจฉละอนันท์(เก้า)

9 Wood Pecker จ.อุดรธานี (อาจารย์เก้า FB : เก้า วชิระ)

14.30 – 16.30 น.     การอบรมในหัวข้อ “CNC กับ เทพเจ้า โฟม”

เทคนิคการใช้ CNC ประยุกต์ใช้กับงาน Mock up 3 มิติจากโฟม และสร้างหุ่นโมเดล

วิทยากรโดย คุณสัมพันธ์ อุดมกุล(อ๋า)

ร้านไอเดียป้ายกุมภวาปี จ.อุดรธานี (FB : ไอเดียป้ายกุมภวาปี)

หมายเหตุ 

1.    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.    ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม CNC กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำ Workshop ให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าอบรม

3.    กรอกรายละเอียดใบตอบรับลงทะเบียนร่วมอบรม(ตามไฟล์แนบ) และส่งกลับ ได้ที่ e-mail : [email protected]

4.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 521 8258, 085 900 0660

ลงทะเบียน สัมมนา ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน

http://bit.ly/2zIvDEG

รายละเอียดกำหนดการ 
http://bit.ly/2zb1npx


ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม) 
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257
Copyright © 2016 TABDA Contact