TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

TABDA เรียนเชิญสนับสนุนลงโฆษณาในวารสาร Graphics & Sign by TABDA ปี 2561 ค่ะ

เรียน  ท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ ทุกท่าน

ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ซึ่งเป็นผู้จัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในแวดวงธุรกิจป้าย,อิงค์เจ็ท,และสื่อโฆษณา "Graphics & Sign Magazine by TABDA"

แจกจ่ายไปยังผู้ประกอบการในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท และสมาคมเครือข่ายพันธมิตร ทั่วประเทศนั้น


ในปี 2561 ทางสมาคมจะทำการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มจำนวนหน้า และเพิ่มความถึ่ในการออกวารสาร จากเดิม ปีละ 4 ฉบับ เป็น ปีละ 6 ฉบับ  

และสำหรับเล่มแรกของปี 2561 กำหนดออกในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561  จะขอรบกวนให้ช่วยจัดส่งอาร์ตเวิร์ค มายังสมาคม ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นะคะ

(ขนาดอาร์ตเวิร์ค ตามไฟล์เอกสาร TABDA Bleed spec)


จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้สนใจ ที่มีความประสงค์ ลงโฆษณาในหนังสือของทางสมาคม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตอบรับ  และส่งกลับมายังสมาคม ที่อีเมล์ [email protected]

 (รายละเอียดอัตราค่าสนับสนุน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ) ดาวน์โหลด


เงื่อนไขพิเศษ 1. สำหรับสมาชิก (สมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาคมรายปี ปีละ 2,140 บาท) รับส่วนลดเพิ่ม 5 % หรือ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อฉบับ

เงื่อนไขพิเศษ 2. สำหรับ ผู้ตอบรับลงโฆษณาตลอดปี 2561 รับส่วนลด 1 ฉบับ (ลงโฆษณา 6 ฉบับ จ่าย 5 ฉบับ) 

*** เงื่อนไขพิเศษนี้ ไม่รวม หน้าปก+Cover Story นะคะ ไม่มีส่วนลดค่ะ 

*** ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ตอบรับการจองหน้าโฆษณาตามลำดับก่อน-หลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ส้ม โทร. 085 900 0660 นะคะ

ภายหลังจากจัดส่งให้สมาชิกแล้ว ทางสมาคมจะนำวารสารมาลงใน เว็บไซต์ของสมาคมค่ะ

ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม)  
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257

TABDA เรียนเชิญสนับสนุนลงโฆษณาในวารสาร Graphics & Sign by TABDA ปี 2561 ค่ะ

เรียน  ท่านสมาชิกและท่านผู้สนใจ ทุกท่าน

ทางสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ซึ่งเป็นผู้จัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในแวดวงธุรกิจป้าย,อิงค์เจ็ท,และสื่อโฆษณา "Graphics & Sign Magazine by TABDA"

แจกจ่ายไปยังผู้ประกอบการในธุรกิจป้ายและอิงค์เจ็ท และสมาคมเครือข่ายพันธมิตร ทั่วประเทศนั้น


ในปี 2561 ทางสมาคมจะทำการปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มจำนวนหน้า และเพิ่มความถึ่ในการออกวารสาร จากเดิม ปีละ 4 ฉบับ เป็น ปีละ 6 ฉบับ  

และสำหรับเล่มแรกของปี 2561 กำหนดออกในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561  จะขอรบกวนให้ช่วยจัดส่งอาร์ตเวิร์ค มายังสมาคม ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นะคะ

(ขนาดอาร์ตเวิร์ค ตามไฟล์เอกสาร TABDA Bleed spec)


จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้สนใจ ที่มีความประสงค์ ลงโฆษณาในหนังสือของทางสมาคม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตอบรับ  และส่งกลับมายังสมาคม ที่อีเมล์ [email protected]

 (รายละเอียดอัตราค่าสนับสนุน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ) ดาวน์โหลด


เงื่อนไขพิเศษ 1. สำหรับสมาชิก (สมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาคมรายปี ปีละ 2,140 บาท) รับส่วนลดเพิ่ม 5 % หรือ ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อฉบับ

เงื่อนไขพิเศษ 2. สำหรับ ผู้ตอบรับลงโฆษณาตลอดปี 2561 รับส่วนลด 1 ฉบับ (ลงโฆษณา 6 ฉบับ จ่าย 5 ฉบับ) 

*** เงื่อนไขพิเศษนี้ ไม่รวม หน้าปก+Cover Story นะคะ ไม่มีส่วนลดค่ะ 

*** ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ตอบรับการจองหน้าโฆษณาตามลำดับก่อน-หลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ส้ม โทร. 085 900 0660 นะคะ

ภายหลังจากจัดส่งให้สมาชิกแล้ว ทางสมาคมจะนำวารสารมาลงใน เว็บไซต์ของสมาคมค่ะ

ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สุภิญญา ผิวผ่อง(ส้ม)  
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257
Copyright © 2016 TABDA Contact