TABDA สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
Phattapup Organizer

พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่5 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 26-27 สิงหาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

ณ อาคารหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ภายในงานคุณจะได้พบกับ 

ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ มากมาย

มาจัดแสดงสินค้าให้ท่านผู้ประกอบการ ร้านป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ได้เลือกสรร

 

นอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมและการสัมมนาแบบเจาะลึกกับกูรูผู้มากประสบการณ์ 


ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน


    >>  วันเสาร์ที่  26  สิงหาคม  2560  <<

          10.00   น.              เปิดเข้าชมงาน           

          11.00 - 12.30 น.    อบรม “การสร้างมูลค่าเพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV

วิทยากร  :  คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินสปายอิมเมจ  และ

                  คุณชาตรี เชี่ยวกล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสื่อโฆษณา บริษัท ไอเจ สยาม จำกัด  

                                      

          13.30 - 15.00 น.     อบรม “เฟรมอลูมิเนียมงานพิมพ์ผ้า Fabric Tension System” 

                                         วิทยากร  :  คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์  บริษัท โปรฟิล เท็นชั่น ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

        17.00 น.                  ปิดงาน 

   

     >>  วันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  2560  <<

       10.00  น.                เปิดเข้าชมงาน

       11.00 - 12.30 น.    อบรม “เทคนิคการใช้เครื่อง CNC ทำตัวอักษรป้ายภายใน”   

                                       วิทยากร : คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เจ้าของร้านเศรษฐศิลป์ทำป้าย  

      13.30 - 15.00 น.    อบรม “เทคนิคการใช้ CNC แบบไม่มีใครใช้มาก่อน     

                                       วิทยากร:  คุณอัมพร กลิ่นรำพึง หจก. มิราเคิล ซอส 

      17.00 น.                  ปิดงาน                            


สำหรับท่านที่สนใจร่วมสัมมนา ค่าลงทะเบียนสัมมนาราคา 1,000 บาท ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทุกหัวข้อของการสัมมนา

      พร้อมทั้งสามารถเลือกของสมมนาคุณ 1 อย่าง !!!!

                    1.   ตัวอย่างแผงไฟ LED

                    2.   เฟรมอลูมิเนียมและตัวอย่างงานพิมพ์ผ้า

                    3.   ดอกสำหรับใช้งาน CNC

                    4  อุปกรณ์ Safety เกี่ยวกับงานป้ายและผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท 3M

                 และ นิตยสาร GRAPHICS & SIGN  (ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาตามเอกสารแนบ)


** เ ข้ า ช ม ง า น  ฟรี ! !! **


เอกสารแนบ:

1.ประชาสัมพันธ์TABDAสัญจร

2.กำหนดการสัมมนาTABDA สัญจร ครั้งที่5 จังหวัดบุรีรัมย์

3.แบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการสัมมนา

                                                          

เพิ่มเติมติดต่อ : คุณส้ม, คุณออฟ 02-521-8258, 085-900-0660


ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257
พบกับงาน TABDA สัญจร ครั้งที่5 ที่คนงานป้ายต้องไม่พลาด ! 26-27 สิงหาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

ณ อาคารหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ภายในงานคุณจะได้พบกับ 

ผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร วัสดุงานพิมพ์ วัสดุทำป้าย ชั้นนำ มากมาย

มาจัดแสดงสินค้าให้ท่านผู้ประกอบการ ร้านป้าย ร้านอิงค์เจ็ท ได้เลือกสรร


นอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมและการสัมมนาแบบเจาะลึกกับกูรูผู้มากประสบการณ์ 


ในหัวข้อที่เป็นประโยชน์สำหรับท่าน


    >>  วันเสาร์ที่  26  สิงหาคม  2560  <<

          10.00   น.              เปิดเข้าชมงาน           

          11.00 - 12.30 น.    อบรม “การสร้างมูลค่าเพิ่มงานพิมพ์ด้วยหมึก UV

วิทยากร  :  คุณพิเชฐ หลักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินสปายอิมเมจ  และ

                  คุณชาตรี เชี่ยวกล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสื่อโฆษณา บริษัท ไอเจ สยาม จำกัด  

                                      

          13.30 - 15.00 น.     อบรม “เฟรมอลูมิเนียมงานพิมพ์ผ้า Fabric Tension System” 

                                         วิทยากร  :  คุณจุมพล บุญวิโรจน์ฤทธิ์  บริษัท โปรฟิล เท็นชั่น ซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

        17.00 น.                  ปิดงาน 

   

     >>  วันอาทิตย์ที่  27  สิงหาคม  2560  <<

       10.00  น.                เปิดเข้าชมงาน

       11.00 - 12.30 น.    อบรม “เทคนิคการใช้เครื่อง CNC ทำตัวอักษรป้ายภายใน”   

                                       วิทยากร : คุณสมศักดิ์ เต็งประเสริฐ เจ้าของร้านเศรษฐศิลป์ทำป้าย  

      13.30 - 15.00 น.    อบรม “เทคนิคการใช้ CNC แบบไม่มีใครใช้มาก่อน     

                                       วิทยากร:  คุณอัมพร กลิ่นรำพึง หจก. มิราเคิล ซอส 

      17.00 น.                  ปิดงาน                            


สำหรับท่านที่สนใจร่วมสัมมนา ค่าลงทะเบียนสัมมนาราคา 1,000 บาท ท่านสามารถเข้าร่วมได้ทุกหัวข้อของการสัมมนา

      พร้อมทั้งสามารถเลือกของสมมนาคุณ 1 อย่าง !!!!

                    1.   ตัวอย่างแผงไฟ LED

                    2.   เฟรมอลูมิเนียมและตัวอย่างงานพิมพ์ผ้า

                    3.   ดอกสำหรับใช้งาน CNC

                    4  อุปกรณ์ Safety เกี่ยวกับงานป้ายและผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท 3M

                 และ นิตยสาร GRAPHICS & SIGN  (ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาตามเอกสารแนบ)


** เ ข้ า ช ม ง า น  ฟรี ! !! **


เอกสารแนบ:

1.ประชาสัมพันธ์TABDAสัญจร

2.กำหนดการสัมมนาTABDA สัญจร ครั้งที่5 จังหวัดบุรีรัมย์

3.แบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับการสัมมนา

                                                          

เพิ่มเติมติดต่อ : คุณส้ม, คุณออฟ 02-521-8258, 085-900-0660


ขอแสดงความนับถือ  
Best Regards

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา 
Thai Advertising Business Development Association(TABDA)
159/46 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0109552000229
โทร. 085 900 0660, 02 521 8258 แฟกซ์ 02 521 8257
 

Copyright © 2016 TABDA Contact